سبد خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه باید با یک حرف یا عدد اغاز شود و از حد مجاز تعداد حروف کمتر یا بیشتر نباشد

:domain موجودنیست/قبلا ثبت شده است

:tld domains are currently unavailable.

:domain قابل ثبت است

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش ویژه

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

بین پسوند های دامنه در موضوعات مختلف بگردید

دامنه
قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.ir
570,000 ریال
1 ساله
570,000 ریال
1 ساله
570,000 ریال
1 ساله
.com
9,910,000 ریال
1 ساله
9,910,000 ریال
1 ساله
9,910,000 ریال
1 ساله
.net
11,340,000 ریال
1 ساله
11,340,000 ریال
1 ساله
11,340,000 ریال
1 ساله
.org
11,380,000 ریال
1 ساله
11,380,000 ریال
1 ساله
11,380,000 ریال
1 ساله
.info
18,550,000 ریال
1 ساله
18,550,000 ریال
1 ساله
18,550,000 ریال
1 ساله
.in
8,720,000 ریال
1 ساله
8,720,000 ریال
1 ساله
8,720,000 ریال
1 ساله
.asia
6,980,000 ریال
1 ساله
12,680,000 ریال
1 ساله
12,680,000 ریال
1 ساله
.co
25,760,000 ریال
1 ساله
25,760,000 ریال
1 ساله
25,760,000 ریال
1 ساله
.pro
20,770,000 ریال
1 ساله
20,770,000 ریال
1 ساله
20,770,000 ریال
1 ساله
.me
8,720,000 ریال
1 ساله
17,440,000 ریال
1 ساله
17,440,000 ریال
1 ساله
.name
7,710,000 ریال
1 ساله
7,710,000 ریال
1 ساله
7,710,000 ریال
1 ساله
.xyz فروش ویژه
13,870,000 ریال
1 ساله
13,870,000 ریال
1 ساله
13,870,000 ریال
1 ساله
.top جدید
7,140,000 ریال
1 ساله
7,140,000 ریال
1 ساله
7,140,000 ریال
1 ساله
.us
8,440,000 ریال
1 ساله
8,440,000 ریال
1 ساله
8,440,000 ریال
1 ساله
.es
6,540,000 ریال
1 ساله
6,540,000 ریال
1 ساله
6,540,000 ریال
1 ساله
.sbs
1,990,000 ریال
1 ساله
8,590,000 ریال
1 ساله
8,590,000 ریال
1 ساله
.uk
6,610,000 ریال
1 ساله
6,610,000 ریال
1 ساله
6,610,000 ریال
1 ساله
.de
5,950,000 ریال
1 ساله
5,950,000 ریال
1 ساله
5,950,000 ریال
1 ساله
.one
17,610,000 ریال
1 ساله
17,610,000 ریال
1 ساله
17,610,000 ریال
1 ساله

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه