ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بین پسوند های دامنه در موضوعات مختلف بگردید

دامنه
قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.ir
130,000 ریال
1 سال
130,000 ریال
1 سال
130,000 ریال
1 سال
.com
2,673,000 ریال
1 سال
2,673,000 ریال
1 سال
2,673,000 ریال
1 سال
.net
3,294,000 ریال
1 سال
3,294,000 ریال
1 سال
3,294,000 ریال
1 سال
.org
3,294,000 ریال
1 سال
3,294,000 ریال
1 سال
3,294,000 ریال
1 سال
.info
1,682,000 ریال
1 سال
4,714,000 ریال
1 سال
4,714,000 ریال
1 سال
.in
3,011,000 ریال
1 سال
3,011,000 ریال
1 سال
3,011,000 ریال
1 سال
.asia
1,485,000 ریال
1 سال
3,969,000 ریال
1 سال
3,969,000 ریال
1 سال
.biz
3,591,000 ریال
1 سال
3,591,000 ریال
1 سال
3,591,000 ریال
1 سال
.co
3,210,000 ریال
1 سال
8,478,000 ریال
1 سال
8,478,000 ریال
1 سال
.pro
1,863,000 ریال
1 سال
5,462,000 ریال
1 سال
5,462,000 ریال
1 سال
.id.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.net.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.sch.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.co.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.ac.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.org.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.me
1,763,000 ریال
1 سال
4,320,000 ریال
1 سال
4,320,000 ریال
1 سال
.tv
8,478,000 ریال
1 سال
8,478,000 ریال
1 سال
8,478,000 ریال
1 سال
.mobi
1,863,000 ریال
1 سال
4,428,000 ریال
1 سال
4,428,000 ریال
1 سال
.name
2,646,000 ریال
1 سال
2,646,000 ریال
1 سال
2,646,000 ریال
1 سال
.xyz sale!
448,000 ریال
1 سال
3,308,000 ریال
1 سال
3,308,000 ریال
1 سال
.top new!
2,349,000 ریال
1 سال
2,349,000 ریال
1 سال
2,349,000 ریال
1 سال
.website new!
1,809,000 ریال
1 سال
6,035,000 ریال
1 سال
6,035,000 ریال
1 سال
.email
1,296,000 ریال
1 سال
5,098,000 ریال
1 سال
5,098,000 ریال
1 سال
.us
2,835,000 ریال
1 سال
2,835,000 ریال
1 سال
2,835,000 ریال
1 سال
.es
2,255,000 ریال
1 سال
2,255,000 ریال
1 سال
2,255,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains