برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/tikwebir

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بین پسوند های دامنه در موضوعات مختلف بگردید

دامنه
قیمت ثبت
تمدید
انتقال
.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.com
1,246,000 ریال
1 سال
1,246,000 ریال
1 سال
1,246,000 ریال
1 سال
.net
1,535,000 ریال
1 سال
1,535,000 ریال
1 سال
1,535,000 ریال
1 سال
.org
1,535,000 ریال
1 سال
1,535,000 ریال
1 سال
1,535,000 ریال
1 سال
.info
566,000 ریال
1 سال
1,636,000 ریال
1 سال
1,636,000 ریال
1 سال
.in
1,403,000 ریال
1 سال
1,403,000 ریال
1 سال
1,403,000 ریال
1 سال
.asia
692,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
.biz
1,674,000 ریال
1 سال
1,674,000 ریال
1 سال
1,674,000 ریال
1 سال
.co
1,496,000 ریال
1 سال
3,951,000 ریال
1 سال
3,951,000 ریال
1 سال
.pro
617,000 ریال
1 سال
2,064,000 ریال
1 سال
2,064,000 ریال
1 سال
.id.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.net.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.sch.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.co.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.ac.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.org.ir
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
35,000 ریال
1 سال
.me
503,000 ریال
1 سال
2,013,000 ریال
1 سال
2,013,000 ریال
1 سال
.tv
3,951,000 ریال
1 سال
3,951,000 ریال
1 سال
3,951,000 ریال
1 سال
.mobi
617,000 ریال
1 سال
2,064,000 ریال
1 سال
2,064,000 ریال
1 سال
.name
1,233,000 ریال
1 سال
1,233,000 ریال
1 سال
1,233,000 ریال
1 سال
.xyz
170,000 ریال
1 سال
1,542,000 ریال
1 سال
1,542,000 ریال
1 سال
.top
395,000 ریال
1 سال
1,095,000 ریال
1 سال
1,095,000 ریال
1 سال
.team
3,712,000 ریال
1 سال
3,712,000 ریال
1 سال
3,712,000 ریال
1 سال
.website
843,000 ریال
1 سال
2,813,000 ریال
1 سال
2,813,000 ریال
1 سال
.email
604,000 ریال
1 سال
2,376,000 ریال
1 سال
2,376,000 ریال
1 سال
.us
1,221,000 ریال
1 سال
1,221,000 ریال
1 سال
1,221,000 ریال
1 سال
.es
1,051,000 ریال
1 سال
1,051,000 ریال
1 سال
1,051,000 ریال
1 سال
.live
315,000 ریال
1 سال
2,643,000 ریال
1 سال
2,643,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains