هاست لینوکس مخصوص ربات تلگرام

کاملا بهینه شده و مخصوص ربات های php تلگرامی

هاست لینوکس مخصوص ربات تلگرام

کاملا بهینه شده و مخصوص ربات های php تلگرامی

پلن برنزی

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 250 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن برنزی 2

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 500 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن نقره ای

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 1000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن نقره ای 2

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 2000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن طلایی

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 3000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
طلایی 2

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 5000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن الماس

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 10000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن الماس دو ستاره

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 15000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین
پلن پلاتین

استفاده از کنترل پنل cPanel

 • 20000 مگابایت بر روی هارد NVME SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SSL رایگان
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • بله ضد اسپم
 • بله تحویل فوری و آنلاین