هاست چت روم

 • chat20

  162,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :1 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :20 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله
 • chat35

  194,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :1 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :35 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله
 • chat50

  242,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :2 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :50 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله
 • chat70

  275,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :3 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :70 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله
 • chat85

  404,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :4 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :85 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله
 • chat100

  469,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • فضا :5 گیگابایت
  • ظرفیت آنلاینی :100 نفر
  • پهنای باند ماهیانه :نامحدود
  • کنترل پنل :دایرکت ادمین
  • MYSQL :بله
  • دامین های قابل اتصال :نامحدود
  • سایر امکانات :نامحدود - ادون دومین انتخابی
  • امکان ریدایرکت :بله
  • مجهز به انتي ويروس ، فايروال :بله
  • سیستم عامل :کلود لینوکس(ابری)
  • ضد اسپم :بله
  • بک آپ هفتگی / ماهانه :بله
  • تحویل فوری و آنلاین :بله