* ثبت رایگان دامنه تنها برای این پسوند امکان پذیر است: .ir