نمایندگی هاست دایرکت ادمین

پنل کاملا فارسی
 • RDR-1

  220,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • مقدار فضا :10 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :15
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
 • RDR-2

  350,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • مقدار فضا :15 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :20
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
 • RDR-3

  400,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • مقدار فضا :25 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :30
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
 • RDR-4

  690,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • مقدار فضا :40 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :50
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
 • RDR-5

  850,000 ریال ماهانه


  سفارش
  • مقدار فضا :50 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :70
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله