پلن برنزی
445,000 ریال
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 120%
 • پردازش همزمان 20
 • I/O هارد 5mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن برنزی 2 ستاره
534,000 ریال
ماهانه
 • فضا 8 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 1.5. گیگابایت
 • پردازنده 130%
 • پردازش همزمان 30
 • I/O هارد 5mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن نقره ای
668,000 ریال
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 150%
 • پردازش همزمان 40
 • I/O هارد 7mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن نقره ای 2 ستاره
757,000 ریال
ماهانه
 • فضا 12 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 2.5 گیگابایت
 • پردازنده 160%
 • پردازش همزمان 40
 • I/O هارد 10mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن طلایی
1,113,000 ریال
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 170%
 • پردازش همزمان 50
 • I/O هارد 15mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن طلایی 2 ستاره
1,291,000 ریال
ماهانه
 • فضا 18 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 3.5 گیگابایت
 • پردازنده 180%
 • پردازش همزمان 60
 • I/O هارد 20mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن الماس
1,558,000 ریال
ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 200%
 • پردازش همزمان 80
 • I/O هارد 20mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن پلاتین
1,780,000 ریال
ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 4.5 گیگابایت
 • پردازنده 250%
 • پردازش همزمان 80
 • I/O هارد 20mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن پلاتین دو ستاره
2,225,000 ریال
ماهانه
 • فضا 60 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 4.7 گیگابایت
 • پردازنده 280%
 • پردازش همزمان 85
 • I/O هارد 30mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود
پلن اکسیر
3,444,000 ریال
ماهانه
 • فضا 60 گیگابایت SSD NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • سیستم عامل کلود لینوکس(ابری)
 • دیتابیس MYSQL
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 400%
 • پردازش همزمان 80
 • I/O هارد 50mb/s
 • امنیت انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند
 • پشتیبان گیری هفتگی / ماهانه
 • سایر امکانات نامحدود

ویژگی های هر پلن

 • گواهی ssl رایگان و معتبر ! حتی برای دامنه های .ir