سبد خرید

موجودی و قیمت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ بروز شد

هاست میزبانی پربازدید SSD NVME حرفه ای

میزبانی با کیفیت وب سایت بزرگ شما تخصص ماست

پلن برنزی
1,110,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 5 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 1 گیگابایت رم
 • 120% پردازنده
 • 20 پردازش همزمان
 • 5mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن برنزی 2 ستاره
534,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 8 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 1.5. گیگابایت رم
 • 130% پردازنده
 • 30 پردازش همزمان
 • 5mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن نقره ای
668,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 10 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 2 گیگابایت رم
 • 150% پردازنده
 • 40 پردازش همزمان
 • 7mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن نقره ای 2 ستاره
757,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 12 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 2.5 گیگابایت رم
 • 160% پردازنده
 • 40 پردازش همزمان
 • 10mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن طلایی
1,113,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 15 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 3 گیگابایت رم
 • 170% پردازنده
 • 50 پردازش همزمان
 • 15mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن طلایی 2 ستاره
1,291,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 18 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 3.5 گیگابایت رم
 • 180% پردازنده
 • 60 پردازش همزمان
 • 20mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن الماس
1,558,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 30 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 4 گیگابایت رم
 • 200% پردازنده
 • 80 پردازش همزمان
 • 20mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن پلاتین
1,780,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 50 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 4.5 گیگابایت رم
 • 250% پردازنده
 • 80 پردازش همزمان
 • 20mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن پلاتین دو ستاره
2,225,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 60 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 4.7 گیگابایت رم
 • 280% پردازنده
 • 85 پردازش همزمان
 • 30mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)
پلن اکسیر
3,444,000 ریال
ماهانه
0 موجودی
 • 70px;color: #ff7600;margin: 0 0 0 0;" class="fab fa-cpanel fa-lg"> 60 گیگابایت SSD NVME فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • MYSQL دیتابیس
 • 6 گیگابایت رم
 • 400% پردازنده
 • 80 پردازش همزمان
 • 50mb/s I/O هارد
 • انتی دیداس ، فایروال و اسکنر قدرتمند امنیت
 • هفتگی / ماهانه پشتیبان گیری
 • نامحدود سایر امکانات
(اتمام موجودی)