1GB
260,000 ریال
ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • ساب دامین و ادان و پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • مکان سرور آلمان/هتزنر

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور لایت اسپید
دارای فایروال آنتی شلر و اسکنر قدرتمند

2GB
450,000 ریال
ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • ساب دامین و ادان و پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • مکان سرور آلمان/هتزنر

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور لایت اسپید
دارای فایروال آنتی شلر و اسکنر قدرتمند

10GB
890,000 ریال
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • ساب دامین و ادان و پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • مکان سرور آلمان/هتزنر

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور لایت اسپید
دارای فایروال آنتی شلر و اسکنر قدرتمند

20GB
1,270,000 ریال
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • ساب دامین و ادان و پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • مکان سرور آلمان/هتزنر

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور لایت اسپید
دارای فایروال آنتی شلر و اسکنر قدرتمند