هاست لینوکس دایرکت ادمین

هاست لینوکس دایرکت ادمین

 • 1GB

  • فضا: 1 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه: نامحدود
  • ساب دامین و ادان و پارک دامنه: نامحدود
  • دیتابیس: نامحدود
  • مکان سرور: آلمان/هتزنر
  60,000 ریال ماهانه
  660,000 ریال سالانه
  سفارش
 • 2GB

  • فضا: 2 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه: نامحدود
  • ساب دامین و ادان و پارک دامنه: نامحدود
  • دیتابیس: نامحدود
  • مکان سرور: آلمان/هتزنر
  110,000 ریال ماهانه
  1,210,000 ریال سالانه
  سفارش
 • 5GB

  • فضا: 5 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه: نامحدود
  • ساب دامین و ادان و پارک دامنه: نامحدود
  • دیتابیس: نامحدود
  • مکان سرور: آلمان/هتزنر
  190,000 ریال ماهانه
  2,090,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
  سفارش
 • 10GB

  • فضا: 10 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه: نامحدود
  • ساب دامین و ادان و پارک دامنه: نامحدود
  • دیتابیس: نامحدود
  • مکان سرور: آلمان/هتزنر
  290,000 ریال ماهانه
  3,190,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
  سفارش
 • 20GB

  • فضا: 20 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه: نامحدود
  • ساب دامین و ادان و پارک دامنه: نامحدود
  • دیتابیس: نامحدود
  • مکان سرور: آلمان/هتزنر
  390,000 ریال ماهانه
  4,290,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
  سفارش