از ثبت اطلاعات واریزی کارت به کارت از طریق تیکت پشتیبانی خودداری کنید

تنها واریز های که صرفا با انتخاب گزینه کارت به کارت در صفحه فاکتور و وارد کردن جزییات ثبت شوند بررسی و تایید می شوند

ثبت کارت به کارت

باتشکر

بخش مالی تیک وبSaturday, August 17, 2019

« برگشت