✅ انتقال کامل به پایان رسید تمام سرور ها در دسترس هستند

ضمن پوزش از قطعی چند دقیقه ای برخی سرور ها

در صورت وجود مشکل به ایدی پشتیبانی پیام ارسال کنیدTuesday, December 8, 2020

« برگشت