برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/tikwebir

Viewing articles tagged 'چگونگی تشخیص فیلترینگ دامنه'

 چرا دامنه ثبت شده جدید فیلتر است ؟ روش رفع فیلتر دامنه جدید | چگونگی تشخیص فیلتر بودن یک Domain

اصلا چرا یک دامنه که تازه ثبت شده فیلتر است ؟ دلیل فیلتر بودن یک دامنه که جدیدا ثبت شده...